Hotline : 098.16.18.333


Máy Xúc Lật Mini

San pham ban chay
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,5 m3 - Model 912A
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,5 m3 - Model 912A

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,5 m3 - Model 912A

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,6 m3 - Model 916 ( Số Sàn )
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,6 m3 - Model 916 ( Số Sàn )

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,6 m3 - Model 916 ( Số Sàn )

San pham ban chay
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,6 M3 - MODEL 916A (SỐ TỰ ĐỘNG)
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,6 M3 - MODEL 916A (SỐ TỰ ĐỘNG)

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,6 M3 - MODEL 916A (SỐ TỰ ĐỘNG)

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,85 m3 - Model 920 (Không có Turbo tăng áp)
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,85 m3 - Model 920 (Không có Turbo tăng áp)

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,85 m3 - Model 920 (Không có Turbo tăng áp)

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,85 m3 - Model 926 ( CÓ TUBOR TĂNG ÁP )
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,85 m3 - Model 926 ( CÓ TUBOR TĂNG ÁP )

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 0,85 m3 - Model 926 ( CÓ TUBOR TĂNG ÁP )

San pham ban chay
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 1 M3 - Model 928
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 1 M3 - Model 928

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 1 M3 - Model 928

San pham ban chay
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 1,3 M3 - Model 930
MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 1,3 M3 - Model 930

MÁY XÚC LẬT MINI GẦU 1,3 M3 - Model 930

San pham ban chay
Xe xúc lật mini Hải Âu Laigong Gầu 1.5 m3 - Máy xúc lật Laigong 933
Xe xúc lật mini Hải Âu Laigong Gầu 1.5 m3 - Máy xúc lật Laigong 933

Xe xúc lật mini Hải Âu Laigong Gầu 1.5 m3 - Máy xúc lật Laigong 933